Om Skeppargatans RevisionSkeppargatans Revision AB

Skeppargatans revision är ett oberoende konsult- och revisionsföretag med flera års erfarenhet av att sköta olika ekonomitjänster åt både små och medelstora företag. Kom gärna in till vårt kontor nya kontor på Fiskargatan 8 vid Mossebacke i centrala Stockholm och prata med någon av våra duktiga revisorer för ekonomirådgivning kring ditt företag.

Vårt arbetssätt

Skeppargatans revision levererar kostnadseffektiva och skräddarsydda ekonomilösningar inom revision och rådgivning. Tack vare engagerade och erfarna medarbetare, modern teknik och effektiva metoder utlovas hög tillgänglighet och god kvalité. Genom Skeppargatans revision får ni dessutom tillgång till vårt kontaktnät av specialister inom främst skatt- och redovisningsfrågor.


Vi erbjuder Ert företag:

  • Kvalitet & tillgänglighet
    Vår organisation är uppbyggd med en klar inriktning att alltid leverera enligt överenskommelse med kunden. Vi är ett revisionsföretag som erbjuder tillgänglighet genom att alltid finnas till hands när ni behöver vår hjälp.
  • Kostnadseffektiv & kundorienterad revision
    Våra revisorer har alltid en regelbunden kommunikation med våra kunder. Vårt intresse för er som kund sträcker sig över hela året och inte enbart i samband med utförandet av revisionen.
  • Flexibilitet & helhetssyn
    Skeppargatans revision anpassar arbetet med ekonomitjänster efter era förutsättningar, behov och mål. Vi möter och försöker alltid överträffa era förväntningar samt beaktar alla de aspekter som kan förbättra ert företagande.